PLATFORM

YPYÄ Martta, YPYÄ Ragnar Pohjoinen Hesperiankatu 23-25 (1954)

photos by @nodicmodernism (ig)